GirenGirdi G�REN G�RD�
�ikayet ara�ikayet oku�ikayet yaz�ye ol

GİREN GİRDİ SİSTEMİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

SİSTEME ÜYE OLARAK ERİŞİMİNİZDEN VEYA SİSTEMİ KULLANIMINIZDAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. SİSTEME ÜYE OLARAK SİSTEME ERİŞMEKLE VEYA SİSTEMİ KULLANMAKLA, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. EĞER BU ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAK İSTEMEZSENİZ, SİSTEME ERİŞMEYEBİLİR VEYA SİSTEMİ KULLANMAYABİLİRİSİNİZ VE BÖYLE BİR KULANIMA BAŞLADIYSANIZ KULLANIMI DERHAL DURDURMALISINIZ. GİREN GİRDİ BU SÖZLEŞMEDE HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VE BU DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMENİN SİSTEME KONULMASIYLA DERHAL YÜRÜRLÜK KAZANIR. SİZ BU DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERDAR OLMAK AMACIYLA PERİYODİK OLARAK SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ VE SİSTEME DEVAM EDEN ERİŞİMİNİZ VEYA DEVAM EDEN SİSTEMİ KULLANIMINIZ DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMEYİ KESİN OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

 

SÖZLEŞMENİN AMACI

MADDE 1-

İşbu sözleşmenin amacı,

 

Bir taraftan www.girengirdi.com ile ( Bu sözleşmede bundan böyle GİREN GİRDİ olarak anılacaktır. )

 

Diğer taraftan GİREN GİRDİ sistemini kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı ( Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır. )

 

Arasında, sistemin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

 

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

MADDE 2-

GİREN GİRDİ, internet üzerinden erişilen bir şikayet ve çözüm platform olarak, aldığı mal veya hizmetten şikayeti olanlarla, bu mal ve hizmeti sağlayanlar arasında bir köprü vazifesi görerek, mal ve hizmet sunumlarında kaliteyi arttırmayı amaç edinmiştir. İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda sisteme üye olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple GİREN GİRDİ sistemini kullanarak şikayetlerini mal veya hizmet sağlayıcılara iletmek isteyen kullanıcılar işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

MADDE 3-

A – Sisteme üyelik için kullan ıcılar sistem üzerindeki “üye ol” k ısmından üye olmay ı ve bu kısımda istenen t üm bilgileri do ğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik olmasından dolayı GİREN GİRDİ’ın veya herhangibir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

B- ÜYE, sistemi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. GİREN GİRDİ, sistem yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sistem içeriğine dahil herhangi bir unsur veya sistemin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. GİREN GİRDİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır.

 

C- ÜYE SİSTEM kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

 

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.

 

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.

 

GİREN GİRDİ’ın sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.

 

GİREN GİRDİ içeriğine GİREN GİRDİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak GİREN GİRDİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini.

 

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

 

Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer ÜYE’lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.

 

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

 

Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

 

D- ÜYE, GİREN GİRDİ’ın SİSTEMnin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı olmadığını, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangibir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan sorumlu kendisinin sorumlu olacağını, GİREN GİRDİ’ın bu konuda herhangibir sorumluluğunun olmadığını, GİREN GİRDİ’ın bir zarara uğraması durumunda bu zararları GİREN GİRDİ’ın ilk talebinde ödeyeceğini, GİREN GİRDİ’a talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da GİREN GİRDİ’ın ilk talebinde ödeyeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

E- ÜYE, sistem aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin GİREN GİRDİ tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikayetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, GİREN GİRDİ’ın yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangibir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

F– ÜYE, GİREN GİRDİ’ın sistemi aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak GİREN GİRDİ’ın herhangibir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle GİREN GİRDİ’ın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 4-

Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler (bireysel-kurumsal) gecikmeden durumu GİREN GİRDİ site yönetimine bildirmelidir. Bildirim işlemi kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. GİREN GİRDİ sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik,hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise üyelik iptal veya bloke edilir ve GİREN GİRDİ site hizmetlerinin kullanılması engellenir.

 

Kurumsal ve bireysel üye, üyeliğini ve GİREN GİRDİ’ı hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, kurumsal üye, başkalarının GİREN GİRDİ üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kurumsal üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak GİREN GİRDİ kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal Üye ve/veya Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

 

Kurumsal Üye veya Bireysel Üye GİREN GİRDİ ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası GİREN GİRDİ sunucularında kayıt altına alınmaktadır. GİREN GİRDİ tüm KURUMSAL ÜYELER’inin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

GİREN GİRDİ’IN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

MADDE 5-

GİREN GİRDİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

 

A- GİREN GİRDİ, SİSTEMin kullanılmasından veya kullanılmamasından, GİREN GİRDİ üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) GİREN GİRDİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

 

B- GİREN GİRDİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya GİREN GİRDİ yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

 

C- ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve SİSTEMe erişim ve SİSTEMi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen ÜYE sorumludur.

 

D- ÜYE, SİSTEMe erişimi ve SİSTEMi kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. GİREN GİRDİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

 

E- GİREN GİRDİ, bir yargı merciinin kararı veya GİREN GİRDİ’in bunu gerekli görmesi halinde, ÜYEnin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş ÜYE veya SİSTEM bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

 

ULUSLAR ARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

MADDE 6-

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

 

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ÜYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

MADDE 7-

GİREN GİRDİ yoluyla ÜYE’nin ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak ÜYE’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca ÜYE ile  3. kişi arasındadır. ÜYE, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden GİREN GİRDİ’ın sorumlu olmadığını kabul eder.

 

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK    HUKUK VE YETKİ

MADDE 8-

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

 

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 9-

İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de GİREN GİRDİ’ın kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla GİREN GİRDİ’ın işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, GİREN GİRDİ’ın yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangibir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MADDE 10-

A-İşbu sözleşme ÜYE’nin sisteme giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme herhangibir süreye tabi olmaksızın kurulmuştur. GİREN GİRDİ, dilediği zaman herhangibir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda GİREN GİRDİ’dan herhangibir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

B- İşbu anlaşmanın süresi, Kurumsal üyeler için üyelik olma tarihinde başlayacak olup aşağıdaki belirtilen hallerde daha erken bir tarihte feshedilmedikçe, bir (1) yılboyunca yürürlükte kalacaktır. İşbu anlaşma, herhangi bir tarafça ilk sürenin veya yenilenen bir sürenin bitiminden en az 7 gün önce diğer tarafa aksi yönde bir noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü olarak ihbarname verilmedikçe her seferinde bir (1) yıllık dönemler halinde aynı şartlarda otomatikman yenilenecektir.

 

 

GİREN GİRDİ KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

MADDE 11-

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda GİREN GİRDİ’ın defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İşbu sözleşme, ÜYE’nin “kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. 

En Aktif , En H�zl� , En Tarafs�z , En Sans�rs�z �ikayet Bildirim Portal� GirenGirdi.Com